Bra filmer ger bra diskussioner!


Sommarängen – Ett artrikt ekosystem


Medix 167_1Den svenska ängen kallas för Nordens regnskog för sin artrikedom. Det finns lika mycket insekter och växtarter på en kvadratmeter som det finns i en tropisk regnskog. Man kan hitta upp till 60 arter av blomväxter på en sådan liten yta.
Sommarängen har funnits i landskapet sedan människorna började bruka jorden och hålla sig med djur. Ängen är unik för där trivs många blommor och insekter.
Här slog man alltid gräset med lie, krattade upp det och satte upp det på en hässja. Det gjorde att inget förmultnade och att jorden blev näringsfattig.
Om ängen blir till betesmark eller om den får växa igen och bli skog förändras floran. Sommarängen är en plats för insekter och pollinering men också en matplats för fåglar som äter insekterna där. Ett eget, viktigt ekosystem.

Speltid: 13 minuter

Årskurs: 1-9

Här hittar du Studiehandledning Sommarängen