Bra filmer ger bra diskussioner!


Big Bang – hur jorden och livet skapades – Ny version


Big bang30För ungefär 14 miljarder år sedan inträffade Big Bang. Från ingenting, eller snarare en liten, liten punkt – skedde en gigantisk utvidgning.  Punkten blev större och större – och slungades i väg med en ofattbar kraft och hastighet att både tid, rum och universum bildades.

Det var ingen explosion utan en utvidgning som fortfarande pågår. Ur allt detta föddes vår galax, vårt solsystem, våra stjärnor och vår jord. Hur kunde liv skapas? Hur kunde jorden bli en levande planet?  I den här filmen får du reda på det –  på ett sätt så alla förstår hur jorden bildades och liv uppstod.

Speltid: 12 minuter

Målgrupp: Grundskolan

Här hittar du Lektionsplanering Big Bang

Kolla även in: