Bra filmer ger bra diskussioner!


Historia

Big Bang – hur jorden och livet skapades – Ny version

Big bang30

För ungefär 14 miljarder år sedan inträffade Big Bang. Från ingenting, eller snarare en liten, liten punkt – skedde en gigantisk utvidgning.  Punkten blev större och större – och slungades i väg med en ofattbar kraft och hastighet att både tid, rum och universum bildades. Det var ingen explosion utan en utvidgning som fortfarande pågår. […]

Människans ursprung och vandringen till Sverige

Människans ursprung40

För över 100 000 år sedan började den största resan i mänsklighetens historia. Människorna i Afrika började sin vandring över jorden. De vandrade åt öster, norr och väster. Vi vet idag att vår människoart, homo Sapiens, mötte Neandertalare under sin färd. Resultatet blev barn och i många av dagens människor finns det spår av Neandertalare. […]

Arkeologi – myntskatter och skelett berättar om forntiden

Arkeologi4

Ibland hittas skatter och gravar i närheten där vi bor. Det är mynt, svärd, smycken, lerskärvor, benrester som legat gömda i jorden sedan länge. Vi får möta tioåriga Saga som hittade ett nästan tusen år gammalt svärd när hon badade. Varför hamnade svärdet i sjön en dag för tusen år sedan? Alla dessa skatter har […]

Renässansen – Humanismen, konsten och den nya människan. Del 1

Renässansen1-5

Det finns något magiskt med renässansen – som började i Italien på 1400-talet. Det är en period där det hände mycket i människans utveckling, tekniskt, kommersiellt, ekonomiskt och konstnärligt. Många av dagens människor tycker sig leva i förändringens tid.  Men så var det också under renässansen. Den enskilda människan blev viktigare. Ordet renässans betyder pånyttfödelse. […]

Renässansen – Uppfinningarna, en ny värld och kolonialism. Del 2

Renässansen 2-40

Renässansen var början till det moderna samhället. Det kom nya uppfinningar och handeln ökade. Nu var det upptäckternas tid som i jakten på nya handelsvägar hittade nya rutter och världsdelar. Christofer Columbus upptäckte Amerika. I Sydamerika och Nordamerika hittades rikedomar och nya varor – men det betydde lidande och död för de som var ursprungsbefolkning. […]

Livet på Stenåldern – jägarstenåldern

nomader_SLI

För ungefär 12 000 år sedan började istiden gå mot sitt slut. Längs den smältande iskanten kom jägarna. De var i ständig rörelse och följde efter bytesdjuren. Man jagade älg, hare, säl och fiskade. Den här delen av stenåldern kallas för jägare- och samlarstenåldern.Vädret var behagligt. Varmare än idag. Man levde i små grupper och […]

Livet på Stenåldern – Bondestenåldern

malavete_SLI

För 6 000 år sedan förändrades livet. Möten och handel med nya människor lärde jägarna att bruka jorden. Byar växte fram, och man började odla på mindre ytor. Djur hägnades in. Människor fortsatte att samla bär, jaga och fiska. Men nu var man inte lika beroende av jakten och kunde försörja en större befolkning. Övergången […]

Berättelsen om Julen – från ursprung till dagens Jul

julen kopia

Julen är en högtid som är fylld av mat, presenter och olika traditioner. Innan kristendomen firade man i Skandinavien midvinterblot under årets mörkaste tid. Den katolska kyrkan ville utplåna tron på de gamla gudarna. Nu började man fira Kristi födelse istället för midvinterblot. Nya traditioner kom. Julklappar i form av ”klappar” kastades in genom dörren […]

Tomtens historia – gårdstomten och jultomten

tomten kopia

Traditioner förändras hela tiden. Det har tomten i Sverige också gjort. Vi har ju faktiskt två, helt olika tomtar. Vi har den riktigt gamla gårdstomten som är känd sedan medeltiden. Han var liten och grå. Gårdstomten hjälpte till på gården och skänkte lycka till den. Men ve och fasa om han inte fick sin gröt […]

Järnåldern – spår av gudar, offer och vikingar

järnåldern

Innan Norden kristnades så trodde människor på asagudar och vid religiösa högtider offrade man till gudarna – det kallades blot. På 1950-talet hittades Tollundmannen i en mosse i Danmark. Först trodde man att det var ett nutida mord för han var så väl bevarad – och han hade en strypsnara runt halsen. Men han var […]

fler »