Bra filmer ger bra diskussioner!


Renässansen – Humanismen, konsten och den nya människan. Del 1


Renässansen1-5Det finns något magiskt med renässansen – som började i Italien på 1400-talet. Det är en period där det hände mycket i människans utveckling, tekniskt, kommersiellt, ekonomiskt och konstnärligt. Många av dagens människor tycker sig leva i förändringens tid.  Men så var det också under renässansen.

Den enskilda människan blev viktigare. Ordet renässans betyder pånyttfödelse. Nu dammade man av antikens gamla skrifter i vetenskap och filosofi. Gud var kanske inte navet i allt. Det föddes idéer om att människan hade en egen vilja, ett eget jag. Niccolo Machiavelli skrev boken – Fursten. Den kunde ses som en handbok för hur en furste skulle styra och behålla makten. I Sverige var det fortfarande medeltid. Gustav Vasa skulle göra Sverige självständigt och ena landet. Gustav Vasa var ingen renässansmänniska men han skulle använda sig av renässansens nya idéer för egen vinning.

Speltid: 13 minuter

Målgrupp: Årskurs 6-9 och Gymnasiet

Kolla även in: